Privatumo politika

 • Privatumo politika

  2018-05-24 VERSIJA
  Mums rūpi Jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas. Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d.
  dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB
  Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) užtikriname Jums ypač skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
  Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
  Jūsų asmens duomenų valdytojas yra MB "Ambys", juridinio asmens kodas , adresas Savanorių g. 43-16 LT-97112, Kretinga,
  Kontaktinis telefono Nr. +370 67057091, elektroninio pašto adresas: info@ambypapuosalai.lt

  1. KAIP PASIKEITĖME ĮSIGALIOJUS NAUJAM ĮSTATYMUI?

  1.1. Nuo mūsų veiklos pradžios rūpinomės Jūsų asmens duomenų saugumu, todėl kardinalių pasikeitimų mūsų veikloje nėra. Įsigaliojus naujajam
  reguliavimui mums prireikė tik papildyti Jūsų teises naujai atsiradusiomis. Mes ir toliau laikysimės visų šių asmens duomenų apsaugos tvarkymo principų:
  1.1.1. Asmens duomenis tvarkyti teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
  1.1.2 Asmens duomenis rinkti nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkyti su tais tikslais nesuderinamu būdu
  (tikslo apribojimo principas);
  1.1.3. užtikrinti, kad tvarkomi Asmens duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi
  (duomenų kiekio mažinimo principas);
  1.1.4. užtikrinti, kad Asmens duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami; imtis visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys,
  kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
  1.1.5. Asmens duomenis laikyti tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais,
  kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
  1.1.6. Asmens duomenis tvarkyti tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas,
  įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar
  sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

  2. KOKIŲ ASMENS DUOMENŲ APIE MANE TIKRAI NERENKATE IR NETVARKOTE?

  2.1. Mes nerenkame Jūsų naršymo trečių asmenų tinklapiuose istorijos ir jos nesaugome;
  2.2. Mes neperduodame jokių duomenų apie Jūsų naršymą mūsų tinklapyje, iš kurių būtų galima nustatyti Jūsų asmenį;

  3. KOKIUS MANO ASMENS DUOMENIS RENKATE IR TVARKOTE?

  3.1. Mes renkame ir tvarkome tik adekvačius ir tinkamus Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų dėl kurių jie tvarkomi.
  3.2. Asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome jums apsiperkant:
  3.2.1. Kai Jūs apsiperkate mūsų elektroninėje parduotuvėje ambypapuosalai.lt nesukurdamas individualios paskyros sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu
  mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:
  Vardą;
  Pavardę
  Telefono numerį;
  Elektroninio pašto adresą;
  Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą.
  3.2.2. Pateikti prekių pristatymo adresą prašome Jūsų tik tokiu atveju, jeigu pateikdami užsakymą pageidaujate, kad prekes Jūsų patogumui
  pristatytume nurodytu adresu.
  3.3. Asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome jums įsigijant prekes išsimokėtinai:
  3.3.1. Kai Jūs apsiperkate mūsų elektroninėje parduotuvėje ambypapuosalai.lt ir už prekes atsiskaitote išsimokėtinai mes renkame ir tvarkome šiuos
  Jūsų asmens duomenis:
  Vardą;
  Pavardę;
  Asmens kodą;
  Asmens dokumento numerį;
  Jūsų tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  Informaciją apie Jūsų darbinę padėtį;
  Per paskutinius 4 mėnesius gautų pajamų vidurkį;
  Elektroninio pašto adresą;
  Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą;
  Telefono numerį.
  3.3.2. Pateikti prekių pristatymo adresą prašome Jūsų tik tokiu atveju, jeigu pateikdami užsakymą pageidaujate, kad prekes Jūsų patogumui
  pristatytume nurodytu adresu.
  3.4. Asmens duomenys, kuriuos renkame ir tvarkome jums susikuriant paskyrą, mūsų elektroninėje parduotuvėje, tačiau neatliekant pirkimo:
  3.4.1. Kad apsipirkimas mūsų elektroninėje parduotuvėje ambypapuosalai.lt Jums būtų kuo patogesnis ir greitesnis Jūs galite susikurti asmeninę paskyrą.
  Jums sukuriant asmeninę paskyrą mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų duomenis:
  Vardą
  Pavardę
  Elektroninio pašto adresas;
  Telefono numeris
  IP adresą.
  3.5. Renkame ir tvarkome asmens duomenis, kuriuos jūs mums pateikėte savanoriškai:
  3.5.1. Sukurdami paskyrą mūsų elektroninėje parduotuvėje ambypapuosalai.lt Jūs galite pateikti papildomus asmens duomenis, kurie nėra privalomi prekių
  įsigijimui ir gali būti naudojami jums siunčiant gimtadienio sveikimus, siekiant Jums pirmiems pateikti bendrinius ir individualizuotus pasiūlymus,
  sudarant galimybę dalyvauti mūsų organizuojamose akcijose, programose ar palengvinant kitus apsipirkimus:
  3.5.2. Papildomai Jūs galite pateikti mums šią savo informaciją:
  Lytį;
  Gimimo datą;
  Asmeninėje paskyroje išsisaugoti mokėjimo kortelės duomenis.
  3.6. Kiti asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome jums naudojantis mūsų elektronine parduotuve:
  3.6.1. Jums apsipirkus mūsų elektroninėje parduotuvėje Jūsų patogumui mes taip pat renkame ir tvarkome šiuos duomenis:
  Pirkimų istoriją;
  Elgsenos elektorinėje parduotuvėje istoriją;
  IP adresą;
  Mokėjimų istoriją;
  Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus bei telefoninių pokalbių įrašus.
  Trečiųjų asmenų, gaunančių prekę/es pagrindinė informaciją;
  3.6.2. Nurodyti kitą asmenį, kuris atsiims Jūsų įsigytas prekes galite, jeigu toks asmuo yra davęs savo sutikimą. Pateikdami mums trečiųjų asmenų,
  atsiimančių prekę, informaciją, Jūs patvirtinate, jog turite tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo.

  4. KOKIU TIKSLU RENKATE IR TVARKOTE MANO ASMENS DUOMENIS?
  4.1. Jūsų asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu.
  4.2. Pasirengimo sudaryti sutartį tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
  4.2.1. Jums sukuriant asmeninę paskyrą mūsų elektroninėje parduotuvėje, tačiau nieko nenusipirkus, Jūs bet kada į ją grįžęs galėsite tęsti savo
  apsipirkimą papildomai nesiregistruodamas. Tikslu suteikti Jums galimybę bet kada pratęsti savo pirkimą mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:
  Vardą;
  Pavardę;
  Telefono numerį;
  Elektroninio pašto adresą;
  IP adresą.
  4.2.2. Šiuo tikslu Jūs galite pateikti ir papildomus savo asmens duomenis, kuriuos mes tvarkysime tik Jums juos suvedus ir išsaugojus savo asmeninėje paskyroje.
  4.3. Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
  4.3.1. Kad galėtume Jums parduoti Jūsų išsirinktas prekes elektroninėje parduotuvėje ambypapuosalai.lt mums yra būtina tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:
  Vardą;
  Pavardę
  Telefono numerį;
  Elektroninio pašto adresą;
  Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresą;
  IP adresą.
  4.3.2. Pateikti prekių pristatymo adresą prašome Jūsų tik tokiu atveju, jeigu pateikdami užsakymą pageidaujate, kad prekes Jūsų patogumui pristatytume
  nurodytu adresu.
  4.3.3. Kai prekes perkate išsimokėtinai mums taip pat yra būtini šie Jūsų asmens duomenys:
  Asmens kodas;
  Asmens dokumento numeris;
  Informacija apie Jūsų darbinę padėtį;
  Per paskutinius 4 mėnesius gautų pajamų vidurkis
  Jūsų tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
  4.3.4. Apgailestaujame, tačiau Jums nepateikus šių asmens duomenų negalėsime Jums parduoti prekių, kadangi tvarkyti šiuos duomenis mums yra būtina
  sutarties sudarymui bei vykdymui, taip pat asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuojantys vykdomus atsiskaitymus
  internetu bei buhalterinės apskaitos tvarkymą.
  4.4. Paslaugų gerinimo ir veiklos analizės tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
  4.4.1. Norime, kad naudojimasis mūsų elektronine parduotuve ambypapuosalai.lt Jums būtų kuo paprastesnis ir patogesnis, todėl vykdome nuolatinę savo veiklos
  analizė, kurios metu analizuojame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:
  Pirkimų istoriją;
  Naršymo mūsų elektorinėje parduotuvėje istoriją;
  Mokėjimų istoriją;
  Atsiliepimai apie jūsų pirktas prekes;
  Apklausų metu pateiktus atsakymus;
  Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istoriją, įskaitant elektroninius susirašinėjimus bei telefoninių pokalbių įrašus.
  4.5. Bendrinių ir individualizuotų pasiūlymų teikimo bei profiliavimo tikslu tvaromi jūsų asmens duomenys:
  4.5.1. Siekdami pateikti Jums bendrinius pasiūlymus dėl prekių ir dėl mūsų organizuojamų loterijų, akcijų, projektų tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:
  Vardas
  Telefono numeris
  Elektroninio pašto adresą;
  Pristatymo adresą
  Pristatymo būdų istoriją
  Įrenginių identifikaciniai numerius.
  4.5.2. Siekiant nustatyti konkrečiai Jūsų mėgstamas ir Jums aktualias prekes, kad galėtume pateikti Jums individualizuotus pasiūlymus.
  Jūsų asmens duomenų tvarkymas automatizuotos analizės būdu užtikrina, kad Jums nebūtų siūlomos Jums neaktualios prekės, o taupant Jūsų laiką pateikiami tik
  Jums įdomių prekių pasiūlymai. Automatizuoti analizės įrankiai yra paremti jūsų apsipirkimo istorija ir kita jūsų pateikiama informacija:
  Vardas
  Telefono numeris
  Elektroninio pašto adresą;
  Pristatymo adresą
  Pristatymo būdų istoriją
  Mokėjimo būdų istoriją
  Naršymo mūsų elektroninėje parduotuvėje istoriją.
  Pirkimo istoriją
  IP adresas;
  Įrenginių identifikaciniai numerius;
  4.5.3. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis bendrinių ir individualizuotų pasiūlymų dėl prekių ir dėl mūsų
  organizuojamų loterijų, akcijų, projektų. Atsisakyti, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis aukščiau nurodytu tikslu Jūs galite pateikdami mums savo
  atsisakymą raštu, elektroniniu paštu info@ambypapuosalai.lt.
  4.6. Patikimumo vertinimo tikslu tvarkomi jūsų asmens duomenys:
  4.6.1. Norėdami užtikrinti paslaugų kokybę bei sumažinti laiko trukmę nuo Jūsų užsakymo gavimo iki įvykdymo, tvarkome Jūsų asmens duomenis,
  susijusius su Jūsų pateiktais užsakymais ir jų atsiėmimu. Vadovaujantis šiais duomenimis yra apskaičiuojamas Jūsų reitingas, kuris parodo kokia tikimybė,
  kad jūs atsiimsite savo užsakytą užsakymą tokiu būdu, kurį pasirinkote pirkdami prekę. Jei Jūs dažnai neatsiimate savo užsakymo, Jūsų reitingas mažėja ir
  Jūs galit būti paprašyti apmokėti už užsakytas prekes iš anksto, o ne jų atsiėmimo metu. Šis reitingas nėra viešai skelbiamas ir yra naudojamas
  tik Bendrovės veiklos, saugumo, apgaulės prevencijos tikslais. Jei Jūs nesutinkate su šiuo reitingu, galite pateikti savo nesutikimo argumentus
  ir juos įvertinę peržiūrėsime Jūsų reitingą.
  4.7. Jūsų prašymų ir klausimų nagrinėjimo tikslu tvaromi jūsų asmens duomenys:
  4.7.1. Siekdami teikti Jums kokybiškas paslaugas bei užtikrinti visapusišką aptarnavimą Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte sukurdami
  asmeninę paskyrą bei apsipirkdami, taip pat tvarkome ir Jūsų klausimų bei prašymų nagrinėjimo tikslu.
  4.8. Garantinio aptarnavimo suteikimo tikslu
  4.8.1. Jums apsiperkant mūsų elektroninėje ar fizinėje parduotuvėje ir įsigyjant tam tikras prekes, joms yra suteikiamas garantinis aptarnavimas.
  Šiuo tikslu Jums kreipiantis į mūsų garantinio aptarnavimo skyrių mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:
  Vardą;
  Pavardę;
  Telefono numerį
  Elektroninio pašto adresą:
  Pristatymo adresą;
  Užsakymo informaciją.
  4.8.2. Tuo atveju, jeigu Jūs nenorite, kad mes tvarkytumėme nurodytus asmens duomenis garantinio aptarnavimo tikslu dėl garantinio aptarnavimo
  rekomenduojame kreiptis tiesiogiai į garantines paslaugas teikiančias įmones.
  4.9. Jūsų bei mūsų saugumo užtikrinimo tikslu
  4.9.1. Siekdami užtikrinti Jūsų bei mūsų darbuotojų saugumą taip pat apsisaugoti nuo prekių vagysčių fizinėse prekių parduotuvėse bei atsiėmimo
  vietose mes esame įrengę stebėjimo kameras. Jums lankantis mūsų parduotuvėse ar prekių atsiėmimo punktuose esate filmuojami. Vaizdo įrašus peržiūrime incidentų,
  vagysčių ar kitų nusikalstamų veikų atveju siekiant apginti savo nukentėjusių asmenų teisėtus interesus.

  5. AR MANO ASMENS DUOMENYS RENKAMI IR TVARKOMI TEISĖTAI?

  5.1. Užtikriname Jus, kad Jūsų asmens duomenis renkame yra tvarkome tik teisėtai pagrindais, t.y. Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik:
  5.1.1. Jums perkant prekes tarp Jūsų ir mūsų yra sudaroma pirkimo – pardavimo sutartis ir tvarkome Jūsų duomenis šiuo pagrindu;
  5.1.2. Jums užsiregistravus mūsų elektroninėje parduotuvėje ir sukūrus asmeninę paskyrą, jūsų duomenis tvarkome pasirengiant Jums pirkti prekes ateityje;
  5.1.3. Jums davus sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
  5.1.4. Vykdant mums taikomų įstatymų reikalavimus;
  5.1.5. Nurodžius Valstybės įgaliotoms institucijoms.

  6. AR GALIU NESUTIKTI SU SAVO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU IR VISTIEK NAUDOTIS ambypapuosalai.lt ELEKROTRONINE PARDUOTUVE?

  6.1. Jūs visada galite nesutikti su papildomų Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kuris skirtas tik analizės ir rinkodaros tikslams.
  Tačiau be privalomų duomenų užsakymui įgyvendinti, pabaigti pirkimo nėra galimybės, nes mes negalime tokio užsakymo išpildyti.

  7. KAM PERDUODAMI MANO ASMENS DUOMENYS?

  7.1. Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis, ir tik tokia apimtimi,
  kuri yra būtina paslaugai teikti. Tinkamo paslaugų suteikimo Jums tikslu, perduodame Jūsų asmens duomenis šiems savo partneriams:
  7.1.1. Kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais;
  7.1.2. Prekių tiekėjams, kurie Jums pristato Prekes tiesiogiai;
  7.1.3. Finansines paslaugas teikiančios įmonės su kuriomis Jūs sudarote prekių įsigijimo išsimokėtinai sutartis;
  7.1.4. Bendrovėms, teikiančioms skambučių centro paslaugas;
  7.1.5. Garantinio aptarnavimo paslaugas teikiančioms įmonėms;
  7.1.6. Meistro paslaugas teikiančioms įmonėms;
  7.1.7. Rinkodaros ir marketingo paslaugas teikiančioms įmonėms.
  7.2. Jūsų Asmens duomenis taip pat teikiame:
  7.2.1. Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;
  7.2.2. Valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

  8. KIEK LAIKO SAUGOMI MANO ASMENS DUOMENYS?

  8.1. Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja
  daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi
  ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

  9. KAIP GALIU SUSIPAŽINTI SU TVARKOMAIS MANO ASMENS DUOMENIMIS?

  9.1. Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis Jūs galite susipažinti šiais būdais:
  9.1.1. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@ambypapuosalai.lt;
  9.1.2. Pranešdami mums telefonu: +370 67057091;
  9.1.3. Atvykdami į mūsų prekybos vietas.

  10. KAIP GALIU KEISTI/TIKSLINTI SAVO ASMENS DUOMENIS?

  10.1. Jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs ir norite Juos pakeisti ar patikslinti tai galite padaryti šiais būdais:
  10.1.1. Savo asmeninėje paskyroje mano profilio redagavimo aplinkoje;
  MANO PROFILIS --> REDAGUOTI PROFILĮ
  10.1.2. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@ambypapuosalai.lt;
  10.1.3. Pranešdami mums telefonu: +370 67057091;
  10.1.4. Atvykdami į mūsų prekybos vietas.

  11. AR GALIU REIKALAUTI, KAD IŠTRINTUMĖTE MANO ASMENS DUOMENIS?

  11.1. Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume Jūsų asmens duomenys bus panaikinti gavus Jūsų prašymą.
  11.2. Apgailestaujame, tačiau Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės jei gavę Jūsų prašymą nustatysime, kad:
  11.2.1. Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi;
  11.2.2. Jūs nesate atšaukęs sutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;
  11.2.3. Jūs nesutikote su Jūsų asmens duomenų tvarkymo, tačiau toks duomenų tvarkymas yra būtinas dėl mūsų teisėtų interesų;
  11.2.4. Tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai.
  11.2.5. Jūsų duomenis mums būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo.
  11.3. Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų ištrynimo Jūs galite pateikti šiais būdais:
  11.3.1. Savo asmeninėje ambypapuosalai.lt paskyroje;
  11.3.2. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@ambypapuosalai.lt;
  11.3.3. Pranešdami mums telefonu +370 67057091;
  11.3.4. Atvykdami į mūsų prekybos vietas.

  12. AR GALIU APRIBOTI TEISĘ TVARKYTI MANO ASMENS DUOMENIS KAIP TAI PADARYTI?

  12.1. Jus turite teisę apriboti mums galimybę tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jums apribojus Jūsų asmens duomenų tvarkymą
  mes su Jūsų asmens duomenimis nebeatliksime jokių veiksmų išskyrus asmens duomenų saugojimą. Asmens duomenų tvarkymą Jūs galite apriboti esant
  bent vienai iš šių aplinkybių:
  12.1.1. Jūsų asmens duomenys yra netikslūs (Asmens duomenų tvarkymo veiksmai šiuo atveju bus apriboti iki duomenų tikslumo patikrinimo);
  Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti
  Jūsų asmens duomenys yra būtini siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.
  Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jums prieštaraujant dėl tokio asmens duomenų tvarkymo (Duomenų tvarkymas bus apribojamas šiuo pagrindu iki kol bus patikrinta,
  ar priežastys dėl kurių mes tvarkome Jūsų asmens duomenis yra viršesnės už Jūsų).
  12.2. Apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą Jūs galite šiais būdais:
  12.2.1. Pateikdami mums prašymą per savo asmeninę ambypapuosalai.lt paskyrą;
  12.2.2. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@ambypapuosalai.lt;
  12.2.3. Pranešdami mums telefonu: +370 67057091;
  12.2.4. Atvykdami į mūsų prekybos vietas

  13. AR GALIU ATŠAUKTI SAVO SUTIKIMĄ IR KAIP TAI PADARYTI?

  13.1. Savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo galite atšaukti bet kuriuo metu. Sutikimą galite atšaukti keliais būdais:
  13.1.1. Savo asmeninėje paskyroje mano profilio redagavimo aplinkoje
  MANO PROFILIS --> REDAGUOTI PROFILĮ
  nuimkite pažymėtą varnelę ties jūsų sutikimu.
  13.1.2. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@ambypapuosalai.lt;
  13.1.3. Pranešdami mums telefonu: +370 67057091;

  14. KAS YRA TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ? KAIP GALIU JA PASINAUDOTI?

  14.1. Teisė į duomenų perkeliamumą reiškia, kad Jums leidžiama gauti susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu tuos
  Jūsų pateiktus asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis. Esant techninėms galimybėms ir Jums prašant tokie Jūsų duomenys
  gali būti persiunčiami tiesiogiai kitam Jūsų nurodytam asmeniui.
  14.2. Prašymą dėl asmens duomenų pateikimo ar persiuntimo susistemintu formatu Jūs galite pateikti šiais būdais:
  14.2.1. Per savo asmeninę ambypapuosalai.lt paskyrą;
  14.2.2. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@ambypapuosalai.lt;
  14.2.3. Pateikdami mums prašymą telefonu: +370 67057091;
  14.2.4. Atvykdami į mūsų prekybos vietas.

  15. KAIP GALIU PATEIKTI PRAŠYMĄ DĖL SAVO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO?

  15.1. Prašymus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, mums galite pateikti šiais būdais:
  15.1.2. Per savo asmeninę ambypapuosalai.lt paskyrą;
  15.1.3. Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@ambypapuosalai.lt;
  15.1.4. Pateikdami mums prašymą telefonu: +370 67057091;
  15.1.5. Atvykdami į mūsų prekybos vietas.
  15.2. Savo sistemoje Jūsų identifikaciją atliekame pagal Jūsų elektroninio pašto adresą. Pateikdami mums prašymą vienu iš nurodytų būdų visada
  nurodykite savo elektroninio pašto adresą dėl kurio atžvilgiu sukauptos informacijos jis teikiamas. Jums nenurodžius elektroninio pašto, arba jam
  nesutapus su prašymą pateikusio asmens elektroninio pašto adresu, neturėsime galimybės Jūsų tinkamai identifikuoti ir pateikti Jūsų prašomos informacijos
  ar įgyvendinti Jūsų prašymo.
  15.3. Jūsų patogumui, prašymų formas galite rasti prisijungęs prie savo asmeninės paskyros profilio redagavimo aplinkoje.
  15.3.1. Jeigu manote, kad Jūsų teisės yra pažeistos, dėl savo teisių gynimo galite kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją.

  16. KAS YRA SLAPUKAI?

  16.1. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į Jūsų įrenginį, Jums besilankant atitinkamoje interneto svetainėje.
  Slapukai padeda mums atpažinti Jūsų įrenginį ir padeda mums pagerinti mūsų interneto svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja.
  16.2. Plačiau apie slapukus bei jų naudojimą skaitykite Slapukų politikoje.

  Slapukų politika

  Kas yra slapukai?

  Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į Jūsų įrenginį, Jums besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukai padeda mums atpažinti
  Jūsų įrenginį ir padeda mums pagerinti mūsų interneto svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja. Slapukai nėra virusai. Slapukų naudojimas
  yra visiškai saugus Jūsų įrenginiams ir informacijai esančiai juose. 

  Kam mes naudojame slapukus?

  Slapukus mes naudojame siekiant pagerinti mūsų interneto svetainės bei mobiliosios aplikacijos funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja. Slapukus taip
  pat mes naudojame siekiant individualizuoti jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį bei pateikti pasiūlymus, kurie būtų aktualūs būtent Jums.
  Slapukais mes analizuojame Jūsų naršymo istoriją ir šiuos duomenis naudojame siekiant sudaryti Jums galimybę naudotis mūsų paslaugomis,
  statistinės analizės tikslams, norėdami, pateikti Jums komercinius ir reklaminius pasiūlymus. Jūsų nuasmeninti naršymo duomenys, pagal kuriuos,
  negalima nustatyti asmenybės, gali būti perduoti reklamos paslaugų partneriams.

  Kokius slapukus mes naudojame?

  Techniniai slapukai. Techniniai slapukai padeda atvaizduoti Jums interneto svetainės bei mobiliosios aplikacijos turinį Jūsų įrenginyje.
  Techninių slapukų pagalba užtikrinama interneto svetainės bei mobiliosios aplikacijos funkcionalumą, bei prisitaikymą prie Jūsų poreikių,
  pavyzdžiui svetainės atvaizdavimą pritaikyti Jūsų ekrano dydžiui. Techniniai slapukai yra būtini tinkamam interneto svetainės ir mobiliosios
  aplikacijos veikimui. Be jų negalima sudaryti galimybės visapusiškai naudotis mūsų interneto svetaine ir mobiliąja aplikacija.
  Techniniai slapukai taip pat užtikrina, kad Jums davus sutikimą to nereikės daryti pakartotinai kiekvieną kartą Jums besilankant mūsų interneto svetainėje
  ar mobiliojoje aplikacijoje.
  Šie slapukai nerenka apie Jus informacijos, kuri naudojama prekybai ar rinkodarai. 

  Funkciniai slapukai.

  Funkciniai slapukai yra skirti pagerinti interneto svetainės bei mobiliosios aplikacijos funkcionalumą, padaryti
  interneto svetainę bei mobiliąją aplikaciją patogią bei efektyvią Jūsų naudojimui. Funkciniai slapukai gali būti naudojami Jūsų pasirinktai
  interneto svetainės ar mobiliosios aplikacijos kalbai išsaugoti, Jums pageidaujant, funkciniai slapukai padeda automatiškai įsiminti Jūsų registracijos duomenis,
  išsaugoti Jūsų pasirinktą prekių krepšelį ir atlieka panašias interneto tinklapio ir mobiliosios aplikacijos Jūsų pasirinkto veikimo palaikymo funkcijas.
  Šie slapukai nerenka apie Jus informacijos, kuri naudojama prekybai ar rinkodarai.

  Analitiniai slapukai.

  Analitiniais slapukais mes siekiame geriau pažinti mūsų interneto svetainės ir mobiliosios aplikacijos lankytojus,kad galėtume kuo efektyviau pritaikyti mūsų interneto svetainės ir mobiliosios aplikacijos veikimą prie Jūsų poreikių ir norų.Analitinių slapukų pagalba analizuojame savo veiklą ką darome teisingai, o ką turime tobulinti. Analitiniai slapukai taip pat mums padeda gerinti savo veiklą ir užtikrinti, kad Jūsų apsilankymai mūsų interneto tinklapyje ar mobiliojoje aplikacijoje Jums būtų naudingi, o prekės aktualios.Analitinių slapukų surinkta informacija yra bendrinė ir nėra individualizuota. Analitinių slapukų informaciją gali būti panaudota siekiant  Analitiniai slapukai gali būti panaudojami ir siekiant įvertinti mūsų reklaminių kampanijų tikslingumą.

  Tiksliniai (komerciniai) slapukai.

  Tikslinius (komercinius) slapukus naudojame siekiant individualizuoti Jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą. turinį bei pateikti pasiūlymus, kurie būtų aktualūs būtent Jums. Tiksliniais slapukais analizuojama naršymo istorija ir šie duomenys naudojami siekiant ,
  pateikti jums komercinius pasiūlymus. Pavyzdžiui Jums įsigijant mobilų telefoną, pasiūlyti įsigyti tinkamą dėkliuką telefonui. Jūsų nuasmeninti naršymo duomenys,
  pagal kuriuos, negalima nustatyti asmenybės, gali būti perduoti reklamos paslaugų partneriams.

  Trečiųjų šalių naudojami slapukai

  Esame kruopščiai patikrinę ir atrinkę partnerių sąrašą, kurie yra įsidiegę papildomus slapukus, kurie neturi galimybės pasiekti Jūsų asmens duomenų
  ir negali būti susieti su konkrečia asmenybe, tačiau įgalina užtikrinti sklandų paslaugos teikimą. Pavyzdžiui leidžia palikti anoniminį komentarą
  ar atsiliepimą apie mūsų paslaugas, kuriuos analizuojame padedant partneriams.

  Kaip galiu valdyti slapukų nustatymus?

  Slapukus galite valdyti per savo naudojamos naršyklės nustatymus pasirinkdami, kuriuos slapukus norite priimti ir kuriuos ištrinti. Slapukų galite atsisakyti
  bet kuriuo metu ištrindami slapukus iš savo naršyklės, kurioje jie yra įdiegti. Slapukų valdymo vieta priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės.
  Norėdami daugiau sužinoti kaip tvarkyti ar pašalinti Jūsų naršyklėje įdiegtus slapukus, apsilankykite Jūsų naudojamos naršyklės interneto puslapyje
  arba peržiūrėkite trumpą instrukciją populiariausioms naršyklėms čia: Chrome; Mozilla, Edge; Safari; Opera.
  Jūs taip pat galite bet kada atšaukti savo duotą sutikimą dėl slapukų naudojimo pateikdami mums prašymą elektroniniu paštu info@ambypapuosalai.lt ar
  telefonu +370 67057091. Atšaukdami savo sutikimą dėl slapukų naudojimo Jūs taip pat turite ištrinti Jūsų naršyklėje įdiegtus slapukus. 

  BDAR (GDPR)

  Bendra informacija

  Norime, kad Jūs žinotumėte, kokius duomenis apie Jus renkame ir kam juos naudojame. Kasdien dirbame tam, kad užtikrintume Jūsų sklandų ir patogų apsipirkimą elektroninėje parduotuvėje ambypapuosalai.lt, pasiūlytume aktualias prekes, įsiklausytume į Jūsų pageidavimus ir komentarus, pateiktume aktualią informaciją apie
  geriausius pasiūlymus ir užtikrintume patogų naršymą svetainėje. Dėl to itin atsakingai vertiname Jūsų asmeninių duomenų saugumą ir užtikriname visas sąlygas,
  kad duomenys būtų tvarkomi skaidriai, o informacija apie jų rinkimą būtų pateikiama aiškiai ir atvirai.

  Kokius duomenis renkame?

  Jums įsigijus prekę iš „ambypapuosalai.lt“ elektroninės parduotuvės, sudarome pirkimo-pardavimo sutartį, o jos įgyvendinimui reikalinga minimali informacija yra Jūsų vardas,
  pavardė, tel. nr., el. pašto adresas ir, pasirinkus pristatymą į namus, adresas. Jūsų kontaktai yra reikalingi tam, kad informuotume apie užsakymo eigą ir
  kitiems su užsakymu susijusiems klausimams. Ši asmeninė informacija yra reikalinga tik konkrečiai sutarčiai sudaryti ir įgyvendinti.
  Tam, kad prekes galėtumėte įsigyti išsimokėtinai, papildomai reikalinga informacija: Jūsų asmens kodas, asmens dokumento numeris, tapatybę patvirtinančio
  dokumento kopija, informacija apie darbinę padėtį ir per paskutinius 4 mėnesius gautų pajamų vidurkis. Be šios informacijos negalėtume suteikti pirkimo
  išsimokėtinai paslaugos.
  Siekdami, kad naršymas „ambypapuosalai.lt“ svetainėje būtų patogus ir efektyvus, o aktualias prekes rastumėte kuo greičiau, saugome:
  Jūsų pirkimų ir veiksmų interneto svetainėje istoriją;
  naudojamo įrenginio IP adresą (pvz., tam, kad vilniečiams pateiktume informaciją apie būtent Vilniaus parduotuvėje vykstančias akcijas);
  mokėjimų istoriją, norėdami palengvinti Jūsų apsipirkimą parenkant Jūsų mėgstamiausią mokėjimo būdą;
  susirašinėjimų bei pokalbių su Jumis istoriją tam, kad atsakytume į klausimus, susijusius su Jūsų užsakymu, bei nustatytume Jūsų asmenybę, kai negalime
  patikrinti Jūsų tapatybę patvirtinančio dokumento;
  Jūsų patogumui papildomai dar galite mums pateikti tokią informaciją: lytį, gimimo datą, asmeninėje paskyroje išsisaugoti mokėjimo kortelės duomenis,
  įrašyti prekes atsiimančių trečiųjų asmenų kontaktinę informaciją. Šie duomenys nėra privalomi ir yra skirti tik patogesniam naudojimuisi „ambypapuosalai.lt“ teikiamomis
  elektroninės parduotuvės paslaugomis.

  Kokių duomenų nerenkame, nesaugome ir nesiejame su asmeniu?

  Vykdydami savo tiesioginę veiklą ir bendraudami su Jumis, mes tikrai:
  nerenkame ir nesaugome Jūsų naršymo trečiųjų asmenų tinklalapiuose istorijos;
  neperduodame jokių su Jūsų naršymu mūsų tinklalapyje susijusių duomenų, iš kurių būtų galima nustatyti Jūsų asmenį.

  Kam naudojame renkamus asmens duomenis?

  Jūsų asmens duomenis mes naudojame išskirtinai tam, kad patobulintume mūsų teikiamas paslaugas ir kad jos kuo labiau atitiktų jūsų poreikius ir įpročius.
  Taigi, asmens duomenis renkame, kad:
  palengvintume Jūsų apsipirkimą, kai Jūs susikuriate asmeninę paskyrą mūsų elektroninėje parduotuvėje;
  pasiūlytume būtent Jums aktualias prekes;
  galėtume analizuoti savo veiklą ir užtikrinti, kad naudojimasis mūsų elektronine parduotuve ambypapuosalai.lt būtų dar paprastesnis ir patogesnis. Svarbu paminėti,
  jog 8 iš 10 atvejų kasdieniams darbo procesams naudojame nuasmenintus duomenis (kai neįmanoma nustatyti, ar duomenys yra apie Jus), iš kurių nustatytkonkretų asmenį yra neįmanoma;
  informuotume Jus apie išskirtinius pasiūlymus, parengtus tik Jums;
  pateiktume Jums informaciją apie naujienas, organizuojamas loterijas, akcijas ir projektus;
  efektyviai išnagrinėtume Jūsų paklausimus bei nusiskundimus;
  teiktume garantinį aptarnavimą Jūsų įsigytoms prekėms.

  Kaip saugome ir tvarkome asmeninius duomenis?

  Naudodami organizacines ir technines priemones užtikriname, jog Jūsų pateikiami asmeniniai duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų:
  asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo.
  Mūsų vidinė organizacinė sistema sukurta taip, kad su Jūsų asmeniniais duomenimis galėtų susipažinti ir juos tvarkyti tik tie asmenys, kurie turi
  specialų įgaliojimą, tačiau net ir jiems apribojome prieigas prie Jūsų asmeninių duomenų, kai darbo funkcijoms atlikti visiškai užtenka nuasmenintų duomenų.
  Todėl Jūsų asmens duomenų apsaugos lygis atitinka aukščiausius saugumo standartus.
  Tam, kad Jūsų asmeniniai duomenys būtų apsaugoti visapusiškai, rekomenduojame atkreipti dėmesį ir užtikrinti, kad jungiantis prie mūsų elektroninės
  parduotuvės Jūsų asmeninių duomenų nematytų pašaliniai asmenys ir kad jie būtų tinkamai saugomi. Patariame reguliariai keisti prisijungimo slaptažodį,
  saugoti mokėjimo kortelių bei kitus duomenis, kuriais pasinaudojus gali būti pažeistas Jūsų asmens duomenų saugumas ir privatumas.
  Mūsų interneto svetainė yra apsaugota pagal saugumo protokolą, kuris remiasi duomenų kodavimo sistemos sertifikatu (SSL). Tokios parduotuvės internetinio
  adreso užraše yra raidė „s“: „https://“.

  Kaip prisidėti prie savo duomenų tvarkymo?

  Asmeninius duomenis renkame ir naudojame skaidriai ir sąžiningai, todėl mums svarbus Jūsų indėlis į duomenų tvarkymą. Jūs galite dalyvauti savo asmens
  duomenų tvarkyme šiais būdais:
  savarankiškai koreguoti, taisyti, pakeisti savo asmens duomenis asmeninėje paskyroje;
  kreiptis į mus su prašymu ištaisyti Jūsų asmens duomenis tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi,
  neišsamūs ar netikslūs;
  kreiptis į mus su prašymu sunaikinti asmens duomenis, jeigu susipažinę su savo asmens duomenimis Jūs nusprendžiate, kad: (i) Jūsų asmens duomenys
  nėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
  norite atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis; Jūsų asmens duomenis tvarkome neteisėtai;
  nesutikti, kad Jūsų asmeniniai duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;
  kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją, kuri atlieka asmens duomenų tvarkymo priežiūrą.
  Mes galime apriboti Jūsų asmeninių duomenų rinkimą ir naudojimą, jei nusprendžiate, kad Jūsų asmeniniai duomenys yra:
  netikslūs (asmens duomenų tvarkymo veiksmai šiuo atveju bus apriboti iki duomenų tikslumo patikrinimo);
  tvarkomi neteisėtai, tačiau nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti;
  būtini siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
  tvarkomi Jums prieštaraujant dėl tokio asmens duomenų tvarkymo (duomenų tvarkymas bus apribojamas iki tol, kol patikrinama, ar priežastys,
  dėl kurių mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, yra būtinos).
  Įsitraukti į asmeninių duomenų tvarkymą Jūs galite:
  savo asmeninėje www.ambypapuosalai.lt paskyroje;
  atsiuntę prašymą elektroniniu paštu info@ambypapuosalai.lt arba pateikę jį tel. nr. +37067057091;

  Kaip sužinoti duomenų tvarkymo pakeitimus?

  Vertiname Jūsų asmeninių duomenų saugumą, todėl įvykus bet kokiems duomenų tvarkymo pokyčiams mes Jus nedelsiant apie tai informuosime: išsiųsime pranešimą
  Jūsų nurodytu elektroniniu paštu arba pateiksime pranešimą prieš Jums įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje. Naujausią asmens duomenų apsaugos informaciją
  visada galite rasti mūsų interneto svetainės skiltyje: „Informacija“ –> „Privatumo politika“.

  Kodėl naudojami slapukai?

  Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į Jūsų įrenginį naršant atitinkamoje interneto svetainėje. Užtikriname, kad slapukai padeda
  atpažinti tik Jūsų įrenginį, tačiau ne Jus, kaip konkretų asmenį.
  Tiek mes, tiek kitos interneto svetainės slapukus naudoja siekdamos, kad apsilankymas svetainėje būtų paprastesnis ir efektyvesnis, kitaip tariant,
  ji atitiktų Jūsų poreikius. Tarkime, įsidėjote prekę į krepšelį ir nusprendėte toliau ieškoti kitų prekių. Jei svetainėje naršysite ilgiau nei pusvalandį
  ir tik tada nuspręsite atsiskaityti už prekes, pirkinių krepšelis jau bus tuščias, nes sistema negalėjo įsiminti jūsų pastarųjų apsipirkimo veiksmų.
  Tam, kad apsipirkimas būtų sklandus, naudojame slapukus, kurie padeda sistemai įsiminti šią informaciją, todėl jums nebereikia antrą kartą ieškoti
  tų pačių prekių.
  Slapukai mums padeda analizuoti Jūsų naršymo istoriją „ambypapuosalai.lt“ elektroninėje parduotuvėje. Šią informaciją paverčiame galimybe patogiai naudotis mūsų paslaugomis,
  pavyzdžiui, gauti Jums aktualiausius komercinius pasiūlymus. Tam, kad patogus naudojimasis mūsų paslaugomis neapsiribotų tik interneto svetaine,
  duomenys gali būti perduodami mūsų reklamos paslaugų partneriams. Jiems yra pateikiami nuasmeninti duomenys, kurie naudojami tik tokia apimtimi,
  kuri yra reikalinga kokybiškai paslaugai teikti.
  Jokie slapukai negali susieti informacijos su konkrečiu asmeniu, t. y. jie renka tik nuasmenintus duomenis.
  Jei nusprendėte, kad slapukai jums visgi nepatinka, visada galite juos ištrinti iš savo naršyklės. Jūs taip pat galite bet kada atšaukti savo duotą
  sutikimą dėl slapukų naudojimo, pateikdami mums prašymą, elektroniniu paštu info@ambypapuosalai.lt ar paskambinę mums tel. nr. +37067057091.

  Kur rasti daugiau informacijos?

  Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi sąžiningai, teisėtai ir skaidriai, o mums nurodo gaires,
  kaip kuo efektyviau apsaugoti Jūsų asmens duomenis.
  Reglamentu išplečiamos Jūsų teisės bei suteikiamos priemonės dalyvauti Jūsų asmens duomenų tvarkyme bei jį kontroliuoti.
   

 • Prenumeruok ir laimėk

  Bendraukime